Studia Podyplomowe

W ramach współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach, słuchacze studiów podyplomowych, którzy poszerzają swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez podjęcie studiów podyplomowych na kierunku:

Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

mają możliwość uzyskania Certyfikatu Terapeuty z 10% zniżką.

Cel studiów

 • Poszerzenie wiedzy   uczestników studiów  o informacje dotyczące specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
 • Wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną   i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem , zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań  edukacyjnych  do potrzeb uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy całościowych zaburzeń rozwojowych,
 • Przygotowanie słuchaczy do pracy terapeutycznej z małym dzieckiem autystycznym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania działań mających na celu udzielenie wsparcia rodzinie dziecka autystycznego w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności ich syna lub córki.
 • Ukazanie najodpowiedniejszych  metod  i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i terapii dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu
 • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania działań mających na celu udzielenie wsparcia rodzinie dziecka autystycznego w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności ich syna lub córki.

Słuchacze

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Ukończenie studiów poszerzy kwalifikacje  pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, pracowników poradni psychologicznych.

Program

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy neuropsychologii
 • Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Terapia i wsparcie rodziny dziecka
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu
 • Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu
 • Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
 • Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
 • Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Czas trwania:

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

480 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyka

Koszt:

100 zł  –  wpisowe

Całość: 3300 zł

lub

I semestr: 1100 zł
II semestr: 1100 zł
III semstr: 1100 zł

Zapisz się