Przedszkole integracyjne

W ramach współpracy z Niepublicznymi Przedszkolami Integracyjnymi Mini College, Członkowie naszego Stowarzyszenia mają możliwość odbycia bezpłatnych praktyk na terenie placówek w Kielcach, Piekoszowie, Łopusznie, Końskich i Skarżysku-Kamiennej. Do przedszkoli uczęszczają zarówno dzieci zdrowe, jak i dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. U części dzieci zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwoju.

Zaburzenia ze spektrum a przedszkole integracyjne

Dzieci ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju mają specjalne potrzeby edukacyjne i społeczne. Rozpoczęcie nauki w przedszkolu jest stresującym przeżyciem dla każdego malucha. A co jeśli dodatkowo świat jest dla niego mniej zrozumiały niż dla przeciętnego 3-latka? Dziecku ze spektrum może przeszkadzać hałas towarzyszący zabawie, donośny głos nauczyciela. W otoczeniu jest mnóstwo kolorów, dużo się dzieje, ciągle ktoś go dotyka, wokół jest dużo innych osób.  Często nie wie jak reagować na próby nawiązania kontaktu ze strony innych dzieci. Są jednak miejsca, gdzie specjalne potrzeby dziecka będą uwzględniane.

Jednym z takich miejsc są przedszkola integracyjne. Głównym założeniem tego typu placówek jest ułatwienie dziecku przystosowania się do środowiska, zrozumienie zasad panujących w życiu społecznym.  Jest to możliwe dzięki wykwalifikowanemu personelowi, który dostosowuje  otoczenie, styl komunikowania się, zna i stosuje specjalistyczne metody pracy. Placówka musi zaspokoić bardzo zróżnicowane potrzeby, wynikające z różnorodności w populacji dzieci z autyzmem. Ponadto ich zadaniem jest utrzymanie odpowiedniego poziomu motywacji dziecka, aby zechciało przezwyciężać swoje ograniczenia, współpracować.

Przedszkola integracyjne realizują podstawę programową, a oprócz tego oferują zajęcia specjalistyczne, które pozytywnie wpływają na rozwój dzieci. Są to m.in. zajęcia z arteterapii, dogoterapii, muzykoterapii, bajkoterapii, choreoterapii itp. Grupy przedszkolne liczą mniej osób, co wiąże się z mniejszym hałasem oraz bardziej zindywidualizowaną pracą. Dziecko ze spektrum powinno mieć zagwarantowaną dodatkową opiekę ze strony nauczyciela wspomagającego. Jego zadaniem jest dostosować realizowane treści do możliwości podopiecznego i przedstawić je w zrozumiały dla niego sposób. Ponadto, dla dziecka tworzony jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, na podstawie którego organizowane są zajęcia indywidualne ze specjalistami: logopedą, psychologiem, terapeutą integracji sensorycznej, zajęcia rewalidacyjne i inne. Dzięki temu, że odbywają się one w znanej dziecku placówce, ograniczany jest jego stres w związku z ciągłą zmianą otoczenia. Dzięki dużej stymulacji rozwoju zwiększane są szanse na samodzielność dziecka w późniejszych etapach edukacyjnych.

Należy pamiętać, że należy dostosować rodzaj placówki do poziomu funkcjonowania dziecka.