Nasza Misja

Misja i cele

Misją Stowarzyszenia na rzecz  autyzmu jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia a także kształcenie wykwalifikowanej kadry terapeutów autyzmu w Polsce.

Obserwacje diagnostyczne w grupie

 • Trudności związane z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym: z autyzmem i zespołem Aspergera, dotykają wszystkich sfer życia dziecka. Dotyczą one przede wszystkim nawiązywania i podtrzymywania relacji i interakcji społecznych, komunikowania się, a także specyficznych reakcji i zachowań. Jak najwcześniejsza diagnoza jest kluczowa dla dalszego pomyślnego rozwoju dziecka. Wcześnie rozpoczęta terapia pozwala dzieciom od najmłodszych lat nabywać niezbędne kompetencje społeczne, uczyć się odpowiedniego zachowania i reagowania oraz radzenia sobie z emocjami.
 • Zdarza się jednak, że występujące objawy nie są w pełni jasne i widoczne dla diagnosty w specyficznych warunkach badania gabinetowego, gdy dziecko jest w indywidualnym kontakcie z dorosłym. W takich sytuacjach czasami niemożliwe jest jednoznaczne postawienie rozpoznania. Często tym, co skłania rodziców do wizyty u psychologa i przeprowadzenia diagnozy pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju są relacje dziecka z grupą rówieśniczą, ponieważ tam właśnie pojawiają się największe trudności.
 • Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-15 r.ż. w trakcie procesu diagnostycznego na cykl trzech spotkań w grupie terapeutycznej, celem obserwacji ich funkcjonowania w interakcji z rówieśnikami. Po cyklu obserwacji wystawiamy krótką opinię, która może być znaczącą pomocą w procesie diagnostycznym. Grupy terapeutyczne prowadzone są przez osoby doświadczone zarówno w pracy terapeutycznej, jak i w diagnozie dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju. W celu skierowania dziecka do odpowiednio dobranej grupy zapraszamy wcześniej na jedno spotkanie indywidualne.
 • Proponowany cykl trzech obserwacji nie jest sam w sobie procesem diagnozy nozologicznej. Do postawienia dziecku ostatecznego rozpoznania konieczna jest konsultacja z lekarzem psychiatrą, czego powyższa oferta nie zawiera. Wystawiana przez nas opinia po trzech obserwacjach grupowych może być cenną wskazówką dla lekarza w prowadzonym przez niego procesie diagnostycznym.
 • Uwaga: Przed pierwszym spotkaniem niezbędne będzie dostarczenie podstawowych informacji o dziecku (w rozmowie telefonicznej z terapeutą). Dzieci będą kierowane do grup odpowiadających wiekiem i ogólnym poziomem funkcjonowania wg podanych informacji. W przypadku braku miejsca w grupie adekwatnej dla Państwa dziecka – zostaną Państwo poinformowani o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Wstępna konsultacja indywidualna
  Czas trwania: ok. 1h
 • Cykl 3 obserwacji w grupie terapeutycznej
  Czas trwania zajęć: 1-1,5h (zależnie od grupy)
 • Koszt: 250zł (pakiet spotkań + opinia)