Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU z siedzibą w Kielcach zostało powołane, by szerzyć wiedzę z zakresu tematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Nasze Stowarzyszenie skupia wykwalifikowanych terapeutów oraz specjalistów z zakresu zaburzeń ze spektrum autyzmu, dla których głównym celem jest:

 • podnoszenie kwalifikacji terapeutów zaburzeń ze spektrum autyzmu;
 • kształcenie nowych terapeutów;
 • certyfikacja nowych terapeutów;
 • propagowanie wiedzy na temat autyzmu;
 • promowanie badań w zakresie holistycznego charakteru terapii oraz jej oddziaływania;
 • terapię osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu za pomocą oddziaływania behawioralnego, edukacyjnego i rehabilitacyjnego, obejmujące m.in. terapię zaburzeń komunikacji i zachowania oraz trening umiejętności społecznych;
 • terapię przy pomocy zajęć logopedycznych, psychologicznych, integracji sensorycznej, dogoterapii, zajęć naukowych, teatralnych, plastycznych, muzykoterapii, realizowanych  w przedszkolach integracyjnych Mini College;
 • współpracę z rodzicami dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, którym zaleca się udział w specjalnych treningach, obejmujących naukę sposobów reagowania wobec dziecka, sprzyjających rozwojowi komunikacji i umiejętności społecznych (ang. Parent Training Approach). W ten sposób, środowisko domowe również staje się miejscem, w którym rodzice oddziałują terapeutycznie na dziecko i aktywnie uczestniczą w leczeniu podnosząc jego skuteczność.
 • Rozwój więzi rodzinnych i społecznych, podmiotowości i godności rodziny;
 • kształtowanie wspólnotowości w rodzinie i społecznościach;
 • rozwój własnych możliwości, a zwłaszcza poczucia kompetencji społecznej, inicjatywy i kreatywności;
 • kształtowanie podmiotowości jednostki w środowisku zawodowym, humanizacji pracy i własności;
 • potęgowanie zdrowia psychicznego, rozwoju umiejętności psychoprofilaktycznych i profesjonalnego doradztwa.