Kursy i szkolenia

W ramach współpracy z Centrum Edukacji College Medyczny w Kielcach oferujemy naszym Członkom uczestnictwo w kursach z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu. Poniżej znajdziecie Państwo krótkie opisy niektórych szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy.

Rozpoznanie i terapia dziecka z autyzmem

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z klasyfikacją całościowych zaburzeń rozwojowych, poznają kryteria diagnostyczne poszczególnych jednostek oraz ich obraz kliniczny. Omawiane są cechy komunikacji osób z zespołem Aspergera oraz z autyzmem dziecięcym, a także sposoby ich różnicowania z innymi zaburzeniami komunikacji. Ponadto uczestnicy zapoznają się z metodami alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (ACC) i ich przydatnością w pracy z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Poruszany jest także aspekt zaburzeń integracji sensorycznej w spektrum autyzmu. Duży nacisk jest położony na terapię logopedyczną – od nawiązania relacji do treningu komunikacji włączającego dziecko w grupę.

Czas trwania: 10 godzin

Więcej informacji tutaj…

Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – szkolenie dla specjalistów

Kursanci dowiedzą się, czym są zachowania trudne u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz jakie są ich przyczyny. Zapoznają się ze sposobami behawioralnej i funkcjonalnej oceny tych zachowań. Podczas szkolenia szczegółowo zostaje omówiona współczesna terapia behawioralna, m. in.: założenia, cele, funkcja wzmocnień pozytywnych i kar, uczenie się i utrwalanie pożądanych zachowań, zasady funkcjonowania w relacji terapeuta-podopieczny. Ponadto uczestnicy poznają model współpracy z rodziną dziecka w oparciu o metodę Carole Sutton. Zostają wyposażeni w niezbędnik specjalisty: jaka jest rola zespołu terapeutycznego w pracy nad zachowaniami trudnymi, spotkań klinicznych, weryfikacji własnych błędów, współpracy z rodziną. Zajęcia prowadzone są w formie wykładu interakcyjnego oraz warsztatu.

Czas trwania: 8 godzin

Więcej informacji tutaj…

 

Trudne zachowania osób ze spektrum autyzmu – strategie postępowania

Kurs kładzie szczególny nacisk na zrozumienie perspektywy dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju. W związku z tym w formie warsztatu szczegółowo omawiane są zaburzenia integracji sensorycznej jako przyczyna zachowań trudnych, sposoby ich diagnozy i terapii. Uczestnicy zapoznają się ze strategiami proaktywnymi i reaktywnymi postępowania w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które prezentują zachowania trudne. Kursanci mają także możliwość omówienia studium przypadku z praktyki własnej podczas panelu dyskusyjnego.

Czas trwania: 8 godzin

Więcej informacji tutaj…

 

Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno–motoryczna u osób z autyzmem

Uczestnicy szkolenia poznają, w jaki sposób, wykorzystując podstawowe założenia integracji sensorycznej, korzystnie wpływać na stymulację zmysłową osób ze spektrum autyzmu. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne wskazówki, zalecenia i ćwiczenia urozmaicające codzienne zajęcia i poprawiające integrację zmysłową. Kurs porusza także ważną tematykę konstruowania pracy rodziców z dzieckiem w środowisku domowym. Uczestnicy zapoznają się z konkretnymi ćwiczeniami usprawniającymi odbiór poszczególnych bodźców, a także regulującymi nieprawidłowe napięcie mięśniowe oraz odruchy.

Czas trwania: 10 godzin

Więcej informacji tutaj…

 

Przystosowanie otoczenia terapeutycznego do osób ze spektrum autyzmu

Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu często postrzegają swoje otoczenie jako chaos, który bombarduje rozpraszającymi bodźcami, stając się przyczyną zagrożenia i stresu. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne metody przeorganizowania przestrzeni terapeutycznej, by stała się ona bardziej funkcjonalna i optymalizowała rozwój dziecka.

Czas trwania: 10 godzin

Więcej informacji tutaj…

 

Mowa i komunikacja u osób z autyzmem – szkolenie dla specjalistów

Szkolenie skupia się przede wszystkim na trudnościach komunikacyjnych osób z autyzmem. Kursanci poznają normy rozwoju komunikacji, a także dysfunkcje werbalnego i niewerbalnego porozumiewania się. Dalsza część szkolenia porusza zagadnienie deficytów mowy oraz ich terapii. Uczestnicy mają okazję zapoznania się z metodami wspomagającymi komunikowanie się: makaton, piktogramy, ACC, PECS i inne nowoczesne technologie.

Czas trwania: 5 godzin

Więcej informacji tutaj…

 

Oprócz wyżej wymienionych szkoleń zachęcamy do udziału w kursach, które poszerzają wachlarz oddziaływań terapeutycznych  i stymulują kreatywność podczas pracy z podopiecznym.

 

Arteterapia w praktyce – muzykoterapia

Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z założeniami oraz metodyką pracy muzykoterapeutycznej. Zostaną wyposażeni w przykłady konkretnych oddziaływań, narzędzi, materiałów oraz w umiejętność doboru muzyki relaksacyjnej i relaksującej.

Czas trwania: 6 godzin

Więcej informacji tutaj…

 

Twórcze zajęcia dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kreatywnymi i innowacyjnymi pomysłami, które można wykorzystać w pracy z uczniami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczestnicy kursu nabywają umiejętność dostosowywania pomocy dydaktycznych do możliwości dziecka oraz przedstawiania zwykłych ćwiczeń w nietypowy, atrakcyjny dla dziecka sposób. Kurs stymuluje kreatywność terapeuty poprzez pomysły na wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku w celach terapeutycznych oraz zapoznanie z technikami plastycznymi.

Czas trwania: 7 godzin

Więcej informacji tutaj…

 

Członkowie Stowarzyszenia otrzymują zniżki na wybrane kursy i szkolenia.

Zapisz się