Członkowie honorowi

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes: Małgorzata Stępień

Zastępca Prezesa: Małgorzata Miśkiewicz

 

Członkowie honorowi:

Magdalena Durma

Agnieszka Podlodowska

Adrian Lipa