Członkowie honorowi

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes: Magdalena Kozłowska

 

 

Członkowie honorowi:

Magdalena Durma

Agnieszka Podlodowska

Adrian Lipa