Certyfikat

Aby uzyskać Certyfikat Terapeuty Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu, który potwierdza uprawnienia i kwalifikacje diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii, wymagane jest ukończenie studiów podyplomowych na kierunku diagnozy i terapii całościowych zaburzeń rozwojowych lub udokumentowanie min. 5-letniego doświadczenia w pracy z osobami ze spektrum, a także uzyskanie wyniku pozytywnego na egzaminie zewnętrznym. Egzamin prowadzony jest przez komisję, w skład której wchodzą honorowi członkowie Stowarzyszenia.

Powyższa procedura może zostać zmieniona w indywidualnych przypadkach rozpatrywanych przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób ze Spektrum Autyzmu.

Korzyści płynące z posiadania Certyfikatu:

 • wpis na ogólnopolską listę terapeutów;
 • możliwość uczestnictwa w bezpłatnych konferencjach organizowanych  przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli College Medyczny wraz ze Stowarzyszeniem Integracji Sensorycznej i Stowarzyszeniem na rzecz autyzmu;
 • zniżki na kursy i szkolenia organizowanie przez Centrum Edukacji College Medyczny;
 • stałe wsparcie ze strony Stowarzyszenia, możliwość stałego kontaktu z terapeutami współpracującymi ze Stowarzyszaniem;
 • możliwość odbywania darmowej praktyki w przedszkolach Mini College oraz w gabinetach SI, współpracujących ze Stowarzyszeniem;
 • dostęp do wykładów i prac członków Stowarzyszenia;
 • dostęp do najnowszych doniesień naukowych nt. zaburzeń ze spektrum;
 • polepszenie atrakcyjności na rynku pracy;
 • transparentność w ustaleniu kwalifikacji danego pracowniki;
 • dodatkowe potwierdzenie zdobytych kompetencji przez niezależną, zewnętrzna komisję;
 • dodatkowy dokument dający możliwość awansu zawodowego.

 

Wzór Certyfikatu: