Certyfikat

Aby uzyskać Certyfikat Terapeuty Osób ze Spektrum Autyzmu, który potwierdza uprawnienia do planowania i prowadzenia terapii, wymagane jest ukończenie studiów z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub udokumentowane kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum wraz z ukończonym kursem (min. 100 godzinnym) z zakresu wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także uzyskanie wyniku pozytywnego na egzaminie zewnętrznym. Egzamin prowadzony jest przez komisję, w skład której wchodzą honorowi członkowie Stowarzyszenia.

 

Korzyści płynące z posiadania Certyfikatu:

 • wpis na ogólnopolską listę terapeutów osób ze spektrum autyzmu (w przypadku posiadania legitymacji terapeuty);
 • możliwość uczestnictwa w bezpłatnych konferencjach organizowanych  przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób ze Spektrum Autyzmu i Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne;
 • zniżki na kursy i szkolenia organizowanie przez Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne lub w instytucjach, z którymi współpracuje Stowarzyszenie np.: Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny lub Placówka Kształcenia Ustawicznego Europejski Instytut Edukacji w wysokości 20% regularnej ceny;
 • stałe wsparcie ze strony Stowarzyszenia, możliwość stałego kontaktu z terapeutami współpracującymi ze Stowarzyszaniem;
 • możliwość odbywania darmowej praktyki w przedszkolach Mini College oraz w gabinetach, współpracujących ze Stowarzyszeniem;
 • dostęp do wykładów i prac członków Stowarzyszenia;
 • dostęp do najnowszych doniesień naukowych na temat spektrum autyzmu;
 • zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy;
 • transparentność w ustaleniu kwalifikacji danego pracownika;
 • dodatkowe potwierdzenie zdobytych kompetencji przez niezależną, zewnętrzną komisję;
 • dodatkowy dokument dający możliwość awansu zawodowego.

Wzór Certyfikatu:

Szanowni Państwo,

Dziękujemy, że jesteście z nami i serdecznie zachęcamy do uiszczenia opłaty za legitymację terapeuty.

W celu wyrobienia legitymacji terapeuty Stowarzyszenia na rzecz osób ze spektrum autyzmu  prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek bankowy stowarzyszenia – nr .. …. …. …. …. …. ….

Kwota do zapłaty: 60,00 zł / rok

Tytuł wpłaty: opłata za legitymację terapeuty stowarzyszenia na rzecz osób ze spektrum autyzmu  + Imię i Nazwisko

 

Po dokonaniu wpłaty terapeuta otrzymuje:

• legitymację terapeuty osób ze spektrum autyzmu oraz zaświadczenie o członkostwie;
• dostęp do „obszaru terapeuty osób ze spektrum autyzmu”, który umożliwia m.in. korzystanie z porad prawnych związanych z zawodem terapeuty osób ze spektrum autyzmu, zapoznanie się z ciekawymi artykułami branżowymi, informacje o aktualnych ofertach pracy przesyłanych przez posiadających wakaty właścicieli gabinetów i przychodni;
• możliwość skorzystania ze zniżek na kursy i szkolenia w wysokości 20% od regularnej ceny, organizowane przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne lub w instytucjach, z którymi współpracuje Stowarzyszenie, np. Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny;
• możliwość uczestnictwa w corocznej międzynarodowej konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób ze Spektrum Autyzmu oraz Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne;
• możliwość udziału w bezpłatnych warsztatach terapeutycznych.

Wzór legitymacji: