Certyfikat

Aby uzyskać Certyfikat Terapeuty Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu, który potwierdza uprawnienia i kwalifikacje diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii, wymagane jest ukończenie studiów podyplomowych na kierunku z obszaru pedagogiki specjalnej, zakresu spektrum autyzmu lub udokumentowanie min. 5-letniego doświadczenia w pracy z osobami ze spektrum, a także uzyskanie wyniku pozytywnego na egzaminie zewnętrznym. Egzamin prowadzony jest przez komisję, w skład której wchodzą honorowi członkowie Stowarzyszenia.

Powyższa procedura może zostać zmieniona w indywidualnych przypadkach rozpatrywanych przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób ze Spektrum Autyzmu.

Korzyści płynące z posiadania Certyfikatu:

 • wpis na ogólnopolską listę terapeutów (w przypadku posiadania legitymacji terapeuty);
 • możliwość uczestnictwa w bezpłatnych konferencjach organizowanych  przez Stowarzyszenie na rzecz osób ze spektrum autyzmu i Konsorcjum Naukowo Edukacyjne;
 • zniżki na kursy i szkolenia organizowanie przez Konsorcjum Naukowo Edukacyjne lub w instytucjach z którymi współpracuje Stowarzyszenie np.: Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny lub Placówka Kształcenia Ustawicznego Europejski Instytut Edukacji w wysokości 30% regularnej ceny;
 • stałe wsparcie ze strony Stowarzyszenia, możliwość stałego kontaktu z terapeutami współpracującymi ze Stowarzyszaniem;
 • możliwość odbywania darmowej praktyki w przedszkolach Mini College oraz w gabinetach SI, współpracujących ze Stowarzyszeniem;
 • dostęp do wykładów i prac członków Stowarzyszenia;
 • dostęp do najnowszych doniesień naukowych na temat spektrum autyzmu;
 • polepszenie atrakcyjności na rynku pracy;
 • transparentność w ustaleniu kwalifikacji danego pracownika;
 • dodatkowe potwierdzenie zdobytych kompetencji przez niezależną, zewnętrzna komisję;
 • dodatkowy dokument dający możliwość awansu zawodowego.

Wzór Certyfikatu:

Szanowni Państwo,

Dziękujemy, że jesteście z nami i serdecznie zachęcamy do uiszczenia opłaty za legitymację terapeuty.

W celu wyrobienia legitymacji terapeuty Stowarzyszenia na rzecz osób ze spektrum autyzmu  prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek bankowy stowarzyszenia

nr …………………………………………………………………………

Kwota do zapłaty: 60,00 zł / rok

Tytuł wpłaty: opłata za legitymację terapeuty stowarzyszenia na rzecz osób ze spektrum autyzmu  + Imię i Nazwisko

 

Po dokonaniu wpłaty terapeuta otrzymuje:

– legitymację terapeuty stowarzyszenie na rzecz osób ze spektrum autyzmu  i zaświadczenie o członkostwie,

– ma dostęp do „obszaru terapeuty stowarzyszenie na rzecz osób ze spektrum autyzmu ”, który umożliwia zarówno korzystanie z porad prawnych związanych z zawodem terapeuty zaburzeń ze spektrum autyzmu, zapoznanie się z ciekawymi artykułami branżowymi, dostęp do aktualnych ofert pracy przesyłanych przez posiadających wakaty właścicieli gabinetów i przychodni,

– może korzystać ze zniżek na kursy i  szkolenia organizowane przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego Konsorcjum Naukowo Edukacyjne lub w instytucjach z którymi współpracuje Stowarzyszenie np.: Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny lub Placówka Kształcenia Ustawicznego Europejski Instytut Edukacji w wysokości 20% od regularnej ceny,

– może uczestniczyć w corocznej  międzynarodowej konferencji organizowanej przez stowarzyszenia na rzecz osób ze spektrum autyzmu i Konsorcjum Naukowo Edukacyjne – może korzystać ze zniżki 100%, (w przypadku gdy konferencja jest odpłatna),

– może brać udział w bezpłatnych warsztatach terapeutycznych organizowanych w poszczególnych województwach.

Wzór legitymacji: