Centrum Edukacji College Medyczny

Centrum Edukacji College Medyczny to marka, która dynamicznie weszła na rynek edukacyjny w 2011 roku. Skupia szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych. Szkoły te są wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, objęte systemem oświaty, w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Oferowany szeroki zakres usług edukacyjnych z licznymi sukcesami, zapewniony jest dzięki profesjonalnej kadrze. College Medyczny gwarantuje wysoki poziom kształcenia, nowoczesną bazę dydaktyczną oraz przyjazną atmosferę.

Wysokiej klasy specjaliści,  tworzą znakomicie współpracujący zespół, który propaguje oświatę i kształcenie ustawiczne. Nadrzędnym celem Collegu Medycznego jest zapewnienie pełnej satysfakcji i zadowolenia korzystającym ze świadczonych usług klientom. Placówka umożliwia systematyczne podwyższanie kompetencji zawodowych osób dorosłych oraz zwiększanie ich atrakcyjności  na rynku pracy. Prowadzi dla nich kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zespoły samokształceniowe, warsztaty, seminaria i konferencje, w tym kursy i szkolenia z tematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu.