Adrian Lipa

2 postów

Przedszkole integracyjne

W ramach współpracy z Niepublicznymi Przedszkolami Integracyjnymi Mini College, Członkowie naszego Stowarzyszenia mają możliwość odbycia bezpłatnych praktyk na terenie placówek w Kielcach, Piekoszowie, Łopusznie, Końskich i Skarżysku-Kamiennej. Do przedszkoli uczęszczają zarówno dzieci zdrowe, jak i dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. U części dzieci zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwoju.

Zaburzenia ze spektrum a przedszkole integracyjne

Dzieci ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju mają specjalne potrzeby edukacyjne i społeczne. Rozpoczęcie nauki w przedszkolu jest stresującym przeżyciem dla każdego malucha. A co, jeśli dodatkowo świat jest dla niego mniej zrozumiały niż dla przeciętnego 3-latka? Dziecku ze spektrum może przeszkadzać hałas towarzyszący zabawie, donośny głos nauczyciela. W otoczeniu jest mnóstwo kolorów, dużo się dzieje, ciągle ktoś go dotyka, wokół jest dużo innych osób.  Często nie wie, jak reagować na próby nawiązania kontaktu ze strony innych dzieci. Są jednak miejsca, gdzie specjalne potrzeby dziecka będą uwzględniane.

Jednym z takich miejsc są przedszkola integracyjne. Placówki tego typu muszą zaspokoić bardzo zróżnicowane potrzeby wynikające z różnorodności w populacji dzieci z autyzmem. Głównym ich założeniem jest ułatwienie dziecku przystosowania się do środowiska, zrozumienie zasad panujących w życiu społecznym.  Jest to możliwe dzięki wykwalifikowanemu personelowi, który dostosowuje  otoczenie, styl komunikowania się, zna i stosuje specjalistyczne metody pracy. Ponadto jego zadaniem jest utrzymanie odpowiedniego poziomu motywacji dziecka, aby chciało przezwyciężać swoje ograniczenia i współpracować.

Przedszkola integracyjne realizują podstawę programową, a oprócz tego oferują zajęcia specjalistyczne, które poytywnie wpływają na rozwój dzieci. Są to m.in. zajęcia z arteterapii, dogoterapii, muzykoterapii, bajkoterapii, choreoterapii itp. Grupy przedszkolne liczą mniej osób, co wiąże się z mniejszym hałasem oraz bardziej zindywidualizowaną pracą. Dziecko ze spektrum powinno mieć zagwarantowaną dodatkową opiekę ze strony nauczyciela wspomagającego. Jego zadaniem jest dostosowanie realizowanych treści do możliwości podopiecznego i przedstawienie ich w zrozumiały dla niego sposób. Ponadto dla dziecka tworzony jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, na podstawie którego organizowane są zajęcia indywidualne ze specjalistami (logopedą, psychologiem, terapeutą integracji sensorycznej) oraz zajęcia rewalidacyjne i inne. Dzięki temu, że odbywają się one w znanej dziecku placówce, ograniczany jest jego stres w związku z ciągłą zmianą otoczenia. Duża stymulacja rozwoju zwiększa szanse na samodzielność dziecka w późniejszych etapach edukacyjnych.

Należy pamiętać, aby dostosować rodzaj placówki do poziomu funkcjonowania dziecka.