Arteterapia

Arteterapia – terapia przez sztukę. Zajęcia wspierające proces poznawania siebie i samoakceptacji, pomagające radzić sobie z własnymi emocjami. Różne techniki pozwalają na  większą koncentracje na samym sobie, wsłuchanie się w siebie swoje przeżycia. Zastosowanie takich zajęć to działania idące w kierunku  zmniejszenia napięcia i niepokoju, odkryciu w sobie nowych sposobów  radzenia sobie ze zmartwieniami, lękami, blokadami jak również depresją. To opcja zajęć dla ludzi w każdym wieku, którzy pragną pełniej i bardziej twórczo przeżywać własne życie, tworzyć pozytywne nawyki i reakcje, odczuwać relaks, przyjemność i odpoczynek.

Terapia ręki poprzez z elementami stymulacji wielozmysłowej poprzez działania plastyczne to kolejny element wchodzący w skład scenariuszy zajęć wykorzystywanych podczas naszej pracy. Skupiamy się na ćwiczeniach związanych z małą i dużą motoryką: koordynacją, z czynnościami samoobsługowymi, sprawnością grafomotoryczną -kontrolowaniem napięcia mięśniowego i siły nacisku ręki podczas czynności  grafomotorycznych, na obręcz barkową i ramię, ruch precyzyjny, chwyt pęsetkowy, ćwiczenia wzmacniające mięśnie palców i dłoni, utrwalające postawę siedzącą, a przede wszystkim takich, które uzupełnić mają deficyty i wyrównać niedobory a są ściśle dostosowane do możliwości psychofizycznych osoby z którą pracujemy.

Łącząc doświadczenia w prowadzeniu zajęć, diagnozując potrzeby i możliwości ich uczestników stworzyłyśmy autorskie scenariusze DOGOPLASTYKI, łączącej w sobie elementy dogoterapii, terapii ręki, terapii przez sztukę, eko-plastyki. To tematyczne programy wykorzystujące połączone ze sobą techniki wspomagające rozwój psycho-ruchowy.

Zajęcia pobudzające wyobraźnię i twórczość, ale także wrażliwość ekologiczną, poprzez częste odwoływanie się do segregacji śmieci, ochrony przyrody i korzystanie z materiałów przyjaznych środowisku w tym „dawanie rzeczom drugiego życia”.