Członkowie honorowi

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes: mgr Ida Nowacka
Zastępca Prezesa: mgr Aleksandra Bąk

 

Członkowie honorowi:

mgr Magdalena Paciorek

mgr Wioletta Kabała

mgr Joanna Nowak

mgr Adrian Lipa